CËRUJA 2018

  • Me zbritje
  • Çmimi Lek 2,340.00
Taksat e përfshira


Varieteti:
Rrush Cëruja autokton Shqiptar.

Vendndodhja e vreshtave:
Ky varietet ndodhet në zonëne Matit, Burrel - Klos, me origjine nga nga fshati Cërujë, ku ka marrë edhe emrin e tij.
Një varietet autoktonë dhe unik që gjëndet vetëm ne 15 fshatëra të këtij rrethi dhe në asnje vënd tjetër të Shqiperise e të Botës.

Hardhi të cilat rriten në pjerrgulla të ndryshme, pa nënshartesë, rezistentë ndaj filokserës, pa spërkatje, me moshë deri në 150 vite/hardhi, kapacitet prodhimi deri në 100kg rrush/hardhi me përqindje të lartë sheqeri deri ne 25%.

Ekspozimi dhe lartësia e vreshtave:
Keto hardhi ndodhen në lartësi nga 300 - 600m mbi nivelin e detit.

Periudha e vjeljes:
Vjelja e këtij varieteti bëhet nga 10 - 25 Tetori.

Përshtatshmëria me ushqimet:
Verë e bardhë më një mineralitet të lartë dhe aciditet të ekulibruar e cila përshtatet me shumllojshmeri ushqimesh me bazë mishi të bardhë, si peshku, pula dhe gjeli detit.

Sasia e prodhimit vjetor:
5000 shishe