PULËZ 2019

  • Me zbritje
  • Çmimi Lek 1,820.00
Taksat e përfshira


Varieteti:
Rrush Pulëz i Beratit, autokton shqiptar.

Vendndodhja e vreshtave:
Ky varietet kultivohet në zonën e Beratit duke përfshirë shumë fshatëra përreth.
Vreshtat e përzgjedhura nga kantina jonë janë ne fshatin Roshnik.

Ekspozimi dhe lartësia e vreshtave:
Vreshtat janë në lartësi 600m mbi nivelin e detit të ekspozuara në Lindje - Jug - Perëndim.

Periudha e vjeljes:
Vjelja e këtij varieteti bëhet në periudhën 15 - 30 Shtator.

Përshtatshmëria me ushqimet:
Verë e bardhë me ngjyrë kashtore e strukture mesatare, e cila përshtatet me ushqime me bazë peshku dhe mikse djathërash tradicional shqiptar.


Sasia e prodhimit vjetor:
7000 shishe.