UDHA 2018

  • Me zbritje
  • Çmimi Lek 1,820.00
Taksat e përfshira


Varieteti:
Një kupazhim i 4 varieteteve rrushi të ndryshëm.
Merlot - Cabernet Sauvignon - Kallmet - Shesh i Zi.
Varietete rrushi te vjelura në zona te ndryshme të Shqipërisë.
Vjelje e seleksionuar nga vreshta familjesh te vogla që ruajnë akoma metodat biologjike të kultivimit biologjik të vreshtave.

Vendndodhja e Vreshtave:
Vreshtat ndodhen në të gjitha zonat e Shqipërisë, Veri - Jug - Lindje - Perëndim.
Bashkëpunimi ynë me përreth 200 familje të cilat kultivojnë rrushe autoktone dhe internacionale, na ka zgjeruar në të gjitha zonat më të nxehta të vreshtarisë shqiptare.

Eksopzimi dhe lartësia e vreshtave:
Këto vreshta ndodhen në lartësi të ndryshme duke filluar nga 50- 600m mbi nivelin e detit.

Rendimenti për hektar: 30-50kv
Periudha e vjeljes:
Vjelja e këtyre kultivarëve behet nga 15 Shtator deri më 15 Tetor.

Pështatshmëria me ushqimet:
Verë e kuqe me strukture të qëndrueshme.
Përshtatet kryesisht me pjata me bazë mishi.

Sasia e prodhimit vjetor:
10000 shishe.